Oficiálna web stránka obce

Nová Ves nad Váhom

Dnes je , meniny oslavuje

Počet obyvateľov: 552(k 31.12.2016)

Nadmorská výška: 180 m n.m.

Rozloha: 1211 ha

Hustota: 44,34 obyv./km2

Obec Nová Ves nad Váhom leží v severnej časti považského výbežku Podunajskej roviny pri západnom úpätí Považského Inovca. Nadmorská výška v strede obce je 180 m n. m., v chotári 174-530 m n. m. Západnú odlesnenú časť chotára tvoria riečne uloženiny, medzi ktorými preteká rieka Váh a východnú zalesnenú dubovo-hrabovými porastmi druhohorné horniny. Jej katastrálne územie sa rozkladá na ploche 1211 ha, z čoho poľnohospodárska pôda zaberá 47 % a lesná pôda 39%. Počet obyvateľov obce je v súčasnosti 537 a nachádzajú prácu predovšetkým v okolitých mestách a v novovybudovaných firmách na výrobu nápojov, automobilového priemyslu, distribúcia a doprava tovaru v blízkom okolí. Poslednými desaťročiami prešla obec významnými rozvojovými zmenami, ku ktorým patrí vybudovanie vodovodu, plynofikácie a odkanalizovanie obce. Taktiež budovanie diaľnice  obcou využilo ťažbu štrkov v riečnych uloženinách okolia Váhu a po revitalizácii vyťažených kaziet sa vytvorili podmienky pre vznik rybárstva a vodného vtáctva. Obnovila sa v tomto priestore flóra a fauna a vzniká priestor pre individuálnu rekreačnú oblasť.

V obci je vybudovaný športový areál s dvoma futbalovými ihriskami, zastrešené multifunkčné ihrisko s umelou trávou a taktiež tenisový kurt s antukovým povrchom.

 Na možnosť využitia voľného času, možno použiť aj sústavu horských ciest začínajúcich v Novjanskej doline, ktorými sa môžete dostať do vyhľadávaných lokalít Považského Inovca.