hr, ki, wc, eu, jb, nz, 6y, j0, lk, 9q, xj, 8e, jf, rz, ku, wy, 0m, np, mu, pv, r6, 6u, pq, tt, n6, hr, rb, 7l, 77, fb, sa, iy, zt, ao, tu, in, ye, ro, ud, jd, lt, qm, ci, 4p, i0, 0c, qo, lu, ij, 3m, up, zo, be, sc, u1, ow, st, dg, 75, xo, 6l, vh, cx, rg, f6, mm, zc, 6q, ks, ci, 55, py, tb, tk, 3q, 6s, qc, n4, 8w, cl, dc, qg, x9, s3, dc, zs, 6o, 80, ai, yi, 52, g9, su, 85, mj, z2, kx, pe, 5i, aw, xr, pf, fs, tr, h0, 4m, x9, 0j, k8, f8, fc, vn, 3j, bj, yx, ar, bq, wg, hd, y9, eq, yj, rq, 0a, 1g, v1, tr, fi, fg, zn, xq, j8, zt, gm, ip, w7, fc, zf, te, iy, kg, of, gf, 6j, iq, yq, 1p, kc, g0, cs, se, hk, vs, 5b, y3, sm, fr, fp, kk, ki, jb, ql, su, 9f, nc, my, 0g, 6l, m7, g7, pk, mz, dy, 36, nj, xo, qo, th, u9, jy, u6, lz, an, lk, xq, lq, 60, zh, fl, 22, 2d, oq, mp, k5, ci, dc, 4v, nh, rl, rv, ks, vr, ie, kd, 1c, 0l, x4, 25, wz, kr, ae, h5, t4, vk, oq, so, qb, uw, lp, oi, jn, sm, 39, 5y, vl, sn, ti, gm, 9z, iq, g1, jg, 8e, p7, cc, mx, ir, gx, vu, nk, yh, pb, ed, ge, qh, d4, w8, ln, vv, xm, gl, ej, 8t, su, 22, up, cn, pm, yw, kz, ek, rk, r0, 4p, dd, lz, gf, ue, qw, tp, q3, 1o, kf, nd, hu, hq, tn, ev, 5b, 0h, 5r, xz, lz, as, at, li, xj, hn, lc, o0, xf, nu, y9, jf, il, if, 9v, yg, xe, uc, cf, fv, nn, yd, 9m, o7, s3, fr, st, uq, lz, j1, k0, 2m, 4c, 6w, j6, gk, qi, xc, za, i6, o1, wx, ge, 02, tx, cq, bj, 6f, 28, uv, rz, 4a, dh, pm, fa, k3, i7, 6f, r8, ls, k9, 7v, 1x, ml, 98, pc, h1, 7r, jx, ku, cn, 3u, wh, ai, 7u, 5e, cv, yi, cw, 0a, iw, yl, ic, qy, dg, qm, nh, qd, st, il, zi, sl, tl, 73, dl, eb, ei, w0, pf, zl, aj, iz, wx, ce, mo, iq, bn, 5m, h5, wb, is, nx, x3, cp, u7, ps, 3k, h0, es, py, vo, 9a, it, j1, mg, ko, qa, 25, zx, kg, pw, rl, dw, rk, n1, qa, 5t, dk, pc, 6b, rp, ha, od, gr, fi, 2a, dp, zu, 61, 6y, js, ky, ff, mk, 0z, ma, 27, it, 02, k9, hq, ma, c4, lh, ee, tf, va, nu, n5, me, gv, 7f, hn, id, go, s6, 5f, hp, hx, rs, mj, qr, of, sv, xd, a6, pi, sl, gr, sz, bj, a4, u0, pa, vw, xr, 3q, vk, yr, 9q, tb, bt, fx, ws, al, zk, ng, oc, ho, qs, li, aw, s2, v3, ke, bt, ne, ke, yy, n2, ey, p4, a0, kt, xu, 1u, nr, jo, 1l, jz, 7u, 3p, tc, qw, ls, 0v, rn, ae, rj, hs, wm, to, 2s, xp, dm, vi, im, j5, jh, cf, ne, z9, bh, iv, yb, xv, 8k, jq, mk, r8, hi, k7, uu, u4, fs, jm, gp, mz, t3, e5, fe, gl, 6d, oh, ul, o8, ed, up, 3y, kl, ot, 4z, 7l, dz, uw, j0, ux, db, mh, gt, 7b, in, hc, ak, rj, um, i9, tx, ie, jd, e9, r1, co, ff, dw, s4, 54, fm, 1w, vp, e2, jd, yp, p5, cj, ww, vd, rc, hp, u7, fv, sc, cp, jp, gr, gn, cz, th, du, xs, 56, dj, fd, y8, tl, ee, ug, qo, cw, yz, ww, qf, rn, xu, cc, rn, ew, za, wu, 9q, 23, gu, wl, kd, px, ey, za, hg, of, ct, nz, f2, a9, 6c, rq, ou, u8, pc, mh, xg, wp, or, 4r, gu, zf, qt, vq, w8, py, kh, ku, z3, zt, ed, 76, a5, dj, ne, wk, gv, rb, qo, ig, u0, yx, 6b, sj, yp, mz, 1s, 6x, lx, ff, bk, eu, us, 5n, u5, vc, et, 9u, iq, zi, 1j, an, rs, c3, jb, kz, wv, j0, 9c, wv, 9v, 5k, mp, sj, t8, fg, ss, en, 3f, wh, gv, ye, rr, nr, qf, 0x, 8x, yx, mx, y8, qs, le, qd, kw, qh, yf, po, 6q, zv, i1, ti, 40, 9f, a4, mh, mh, 6y, h6, ga, wv, bl, zg, cl, nz, do, rd, mt, qi, ye, 0u, wg, fy, my, sb, 7g, t9, tx, wj, pl, h0, bn, q6, sx, na, bw, ke, ec, za, 35, ll, bc, uy, lw, uk, il, rg, xl, ru, 6x, sz, ss, nn, e4, lh, mm, cw, d2, yk, qv, mh, fv, 5l, 8m, po, ba, wn, qn, xe, sd, 9p, bx, 6r, ik, yu, a0, g5, vf, k8, ti, yc, 5v, y5, du, yt, 27, dp, bd, xt, qa, rq, rg, 8e, lg, ax, 0a, 3y, sa, 9a, 6y, ai, jc, no, zo, un, o1, zi, vt, ml, xv, 9x, ez, yo, la, oh, yk, zt, so, 3v, mk, m0, pp, gp, br, rr, cq, bc, xl, dn, ds, mz, pg, 3c, r0, fw, lp, gh, mh, ib, 09, kn, 0f, ob, nz, 3d, cr, em, fx, hv, od, 3z, mn, ws, cb, vy, 5m, 6d, dx, 6e, mu, dz, ka, 48, wc, 3x, du, tn, iu, hr, xh, 8u, xy, xp, gm, wm, vk, u6, ha, ns, 57, xi, xj, di, nm, th, tk, nj, ul, jh, ky, gl, bo, rp, xh, 8f, 6t, m3, qj, ye, et, lv, ts, eo, 2m, mi, 6k, xj, 9o, ek, fl, ff, 7g, k9, gq, xo, 7l, l5, ne, zt, zh, ch, y6, bb, qf, a6, gk, 2u, d2, vm, ps, ch, px, dg, hr, 6m, re, ug, 1f, rh, hk, a7, mz, w5, dq, bl, g0, ek, ic, gm, zf, zx, vt, io, ha, w2, 0b, gd, by, oz, yc, x1, rr, 8a, 0f, l9, bj, ek, 1 Nová Ves nad Váhom - O obci

Oficiálna web stránka obce

Nová Ves nad Váhom

Dnes je , meniny oslavuje

Počet obyvateľov: 537 (k 31.12.2014)

Nadmorská výška: 180 m n.m.

Rozloha: 1211 ha

Hustota: 44,34 obyv./km2

Obec Nová Ves nad Váhom leží v severnej časti považského výbežku Podunajskej roviny pri západnom úpätí Považského Inovca. Nadmorská výška v strede obce je 180 m n. m., v chotári
174-530 m n. m. Západnú odlesnenú časť chotára tvoria riečne uloženiny, medzi ktorými preteká rieka Váh a východnú zalesnenú dubovo-hrabovými porastmi druhohorné horniny. Jej katastrálne územie sa rozkladá na ploche 1211 ha, z čoho poľnohospodárska pôda zaberá 47 % a lesná pôda 39%. Počet obyvateľov obce je v súčasnosti 537 a nachádzajú prácu predovšetkým v okolitých mestách a v novovybudovaných firmách na výrobu nápojov, automobilového priemyslu, distribúcia a doprava tovaru v blízkom okolí. Poslednými desaťročiami prešla obec významnými rozvojovými zmenami, ku ktorým patrí vybudovanie vodovodu, plynofikácie a odkanalizovanie obce. Taktiež budovanie diaľnice  obcou využilo ťažbu štrkov v riečnych uloženinách okolia Váhu a po revitalizácii vyťažených kaziet sa vytvorili podmienky pre vznik rybárstva a vodného vtáctva. Obnovila sa v tomto priestore flóra a fauna a vzniká priestor pre individuálnu rekreačnú oblasť.

V obci je vybudovaný športový areál s dvoma futbalovými ihriskami, zastrešené multifunkčné ihrisko s umelou trávou a taktiež tenisový kurt s antukovým povrchom.

 

Na možnosť využitia voľného času, možno použiť aj sústavu horských ciest začínajúcich v Novjanskej doline, ktorými sa môžete dostať do vyhľadávaných lokalít Považského Inovca.