Oficiálna web stránka obce

Nová Ves nad Váhom

Dnes je , meniny oslavuje

Rímsko-katolícky kostol sv. Martina biskupa je pôvodne ranogotický, jednoloďový priestor s renesančnou vežou. Pochádza z konca 13.storočia. Prestavovaný bol v roku 1538 a v 18.storočí. V roku 1943 staviteľ F.Szokolóczi k severnej stene lode pristavil nový veľký kostol podľa projektu architekta Š. Paulíka. Starý kostol vymaľoval v roku 1921 M. Veselý.

Fara rímsko-katolícka postavená ešte drevená so šindlovou strechou v roku 1791 a v roku 1821 vyhorela . Postavená bola nová a murovaná z kameňa a tehly v roku 1829.

Kaplnka sa postavila vedľa fary v roku 1843. V rokoch 1822 a 1847 bola upravená a zastrešená.

Židovský kostol / synagóga/ postavený v roku 1796 a v roku 1953 bol zrúcaný.

Panna Mária Lurdská - jaskyna

V 19.storočí boli postavené kamenné kríže, ktoré stoja dodnes. Jeden je za dedinou , pri ceste na ihrisko, druhý je naproti objektom PD. V tom čase bola postavená kamenná socha P.Márie, ktorá je naproti fare.

Horáreň – hájovňa a vodný mlyn boli postavené v Novanskej doline začiatkom 19.storočia.

Ľudová škola bola postavená v roku 1905 a stojí vedľa fary.

Obecná knižnica bola založená v roku 1925 spolu s dobrovoľným hasičským zborom.

Potravné družstvo, ktoré malo obchod i hostinec bolo vybudované v roku 1931.

Elektrofikácia obce v roku 1938..

Kultúrny dom bol postavený v roku 1939.

V roku 1943 bola pristavená nová časť kostola, ktorá je zasvätená k Božskému srdcu.V roku 1952 vybudované futbalové ihrisko s murovanými šatňami.

V roku 1972 bola dokončená v rímsko-katolíckom kostole výstavba pneumatického organa s eletrickým čerpadlom, od firmy Riegel- Kloss Krnov.

V roku 1973 bolo v obci zavedené neónové verejné osvetlenie.

V roku 1975 –rekonštrukcia kultúrneho domu.

V roku 1976 kolaudácia domu smútku a založenie záhradkárskej osady – SOZZ Sady..