Oficiálna web stránka obce

Nová Ves nad Váhom

Dnes je , meniny oslavuje

ERB NOVEJ VSI NAD VÁHOM

Tvorba obecného erbu vychádzala z historickej pečate obce, na ktorej je sv. Martin s berlou v ľavej ruke a pri pravom boku je hus. je v póze žehnajúceho biskupa, pretože pravou rukou žehná, alebo ju má na žehnanie pripravenú a v ľavej drží berlu. Podľa legendy sa sv. Martin, keď ho mali vysvätiť za biskupa ukryl medzi husami. Jedna z nich ho však svojím gagotom prezradila a z toho dôvodu je jeden z atribútov sv. Martina hus.

Schválený erb má teda túto podobu : v modrom štíte biskup v striebornej albe, červenom pluviáte a zlatom plášti, na hlave so strieborno zlato lemovanou mitrou, pravicou pred seba žehnajúci , v ľavici so zlatou odvrátenou berlou, vpravo sprevádzaný striebornou husou v zlatej zbroji.

VLAJKA OBCE NOVÁ VES NAD VÁHOM

Vlajka obce je ďalším dôležitým symbolom, ktorá vychádza z farieb erbu obce. pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, červenej, bielej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Vlajka obce je teda zložená z farieb slovenskej zástavy biela, modrá, červená a farby pápežskej – žltej, čo plne charakterizuje historický život v našej obci.

 

OBECNÁ PEČAŤ

Pri overovaní dôležitých dokumentov sa naša obec prezentuje tretím obecným symbolom - pečaťou obce. Pečať je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC NOVÁ VES NAD VÁHOM.

 

Symboly obce schválila heraldická komisia, ktorá ich odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou N-75/99.