Oficiálna web stránka obce

Nová Ves nad Váhom

Dnes je , meniny oslavuje

Počasie Nová Ves nad Váhom - Svieti.com

Adresa:

 

OBECNÝ ÚRAD

Nová Ves nad Váhom 160

916 31 pošta Kočovce


Tel: 032/7798264

E-mail: obec@novavesnadvahom.sk


IČO: 00699080

DIČ: 2021105999


Bankové spojenie: Prima banka

číslo účtu : 5804642001/5600
IBAN:
SK42 5600 0000 0058 0464 2001

Prezri foto na FB

 

Sadzobník služieb platný od 1.1.2016

-vyhlasovanie v MR    4,-€/1 správa

-kopírovacie služby   0,10,-€/1 strana

-prihlásenie na trvalý pobyt    5 ,-€

-poplatok za 1 psa    4,-€

-komunálny odpad   18,-€/ 1 osoba

-ohlásenie drobnej stavby  do 25 m2  FO  10,-€

-ohlásenie drobnej stavby  do 25 m2  PO  30,-€

-rozkopávkové povolenie plyn, voda, kanalizácia   80,-€

-prenájom KD :

zapožičanie svadobky                     35,-€ /deň + energie

zapožičanie svadobky bez kuchyne   20,-€/ deň + energie

zapožičanie sály                             50,-€/ deň + energie

zapožičanie sály bez kuchyne           35,-€/ deň + energie      

-prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov:

jednohrob                                10,-€

jednohrob s umiestnením dvoch   10,-€

dvojhrob                                  15,-€                   

trojhrob                                   20,-€

štvorhrob                                 25,-€

detský hrob                                5,-€

hrobka                                     30,-€

urnový hrob                              10,-€  

-prenájom domu smútku               5,-€/ deň