Oficiálna web stránka obce

Nová Ves nad Váhom

Dnes je , meniny oslavuje

   

Vážení spoluobčania, dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho, športového i duchovného života,
za prácu, ktorú ste pošas uplynulého roka vykonali pre našu obec a pre nás všetkých.

Prajeme Vám šťatný Nový rok 2018.