Oficiálna web stránka obce

Nová Ves nad Váhom

Dnes je , meniny oslavuje

Helena  Madarová

volebné obdobie 2015 - 2021

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavný kontrolór obce je volený do funkcie na šesť rokov obecným zastupiteľstvom.