Dnes je , meniny oslavuje

skenderu
A A A
nedeľa2máj2021

Štatistika testovania na COVID -19 ,,Zachráňme spolu životy" v obci Nová Ves nad Váhom 1.5.2021

Testovaných osôb spolu - 348

Obyvateľov Novej Vsi nad Váhom - 206

Obyvateľov iných obcí a miest - 142

Pozitívnych obyvateľov Novej Vsi nad Váhom -0

Pozitívnych obyvateľov iných obcí a miest - 0

Vážení občania,

zverejňujeme údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadoch za kalendárny rok 2020.

Chcem Vás informovať, že v našej obci Nová Ves nad Váhom sme v roku 2020 vyprodukovali celkom 178,733 t odpadu. Z tohto odpadu sme vytriedili 77,0133 t zložiek komunálneho odpadu (sklo, plasty, kovy, tetrapaky, papier, jedlé oleje, kuchynský odpad, textil, elektroodpad, nábytok, kovový šrot z kovošrotov).

Na skládku komunálnych odpadov do Rakovíc a Kostolného sme vyviezli 101,72 t komunálneho odpadu. Z toho 95,16 t zmesového komunálneho odpadu zo smetných nádob a 6,56 t objemného odpadu z veľkoobjemových kontajneroch z obce a cintorína.

Naša úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je 43,08% a zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov pri vytriedení komunálnych zložiek (sklo, plasty, kovy, tetrapaky, papier, jedlé oleje, kuchynský odpad, textil, elektroodpad, nábytok, kovový šrot z kovošrotov) je podľa vyhlášky na rok 2021- 18 €/t.

Vážení občania,

triediť sa oplatí- triedením znížime zmesový komunálny odpad v smetných nádobách.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Za vytriedený odpad sa neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom spoločnosti Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NOWAS.

 Ak vytriedený odpad hodíte do smetnej nádoby- UŽ ZA ODPAD ZAPLATÍ OBČAN !

Ak nebudeme triediť – separovať všetci občania – tak týmito súvislosťami so zvyšovaním poplatku za skládkovanie sa občanom premietne výška poplatku za zmesový komunálny odpad a tak sa potrestajú občania , ktorí k triedeniu odpadov pristupujú zodpovedne.

 

Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

utorok22december2020

P o š t o v á   a d r e s a  :

OBECNÝ ÚRAD

Nová Ves nad Váhom 160

916 31 Kočovce

Tel: 032/7798264

Email:

obec@novavesnadvahom.sk

Ú r a d n é   h o d i n y 

Pondelok   7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Utorok       7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Streda       7:00 - 12:00   12:30 - 16:30

Štvrtok      7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Piatok       7:00 – 11:30

 

IČO: 00699080

DIČO: 2021105999

Bankové spojenie : Prima banka

IBAN: SK42 5600 0000 0058 0464 2001

 

 

fbrssgdprnvPrehlásenie o prístupnosti

 

Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.