Dnes je , meniny oslavuje

A A A

DFSk Novani

Dedinská folklórna skupina Novani je občianske združenie pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry Považského regiónu ako súčasti Slovenska. Vzniklo v roku 2020 v obci Nová Ves nad Váhom s cieľom zhromažďovať, uchovávať, interpretovať a šíriť duchovné dedičstvo tohto regiónu, najmä ľudové zvyky, tance, piesne, divadelnú ochotnícku činnosť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia.DFSK tvoria dve  zložky: tanečná skupina s doprovodom ľudovej hudby a  ochotnícka  divadelná skupina. Jednotlivé zložky navzájom spolupracujú, vytvárajú a prezentujú spoločné alebo samostatné programy.DFSk NovaniV súčasnosti má občianske združenie 27 aktívnych členov rôznych vekových kategórii. Skupina je otvorená  pre každého, kto je ochotný podieľať sa na napĺňaní jej cieľov. Predsedom združenia je Ing. Marián Pavlík.

 Z našej činnosti

Naša činnosť vychádza z tradícií, ktoré boli zaužívané predovšetkým v obci Nová Ves nad Váhom. V divadelných predstaveniach uplatňujeme prvky novanského dialektu a tiež slová v minulosti typické   pre  obec.   Pri tanci využívame kroky, ktoré na základe dostupných výskumov boli zaužívané v tomto regióne . Ambíciou združenia je obnovovať regionálne tradície a prezentovať zvyky našich predkov v miestnom nárečí.  

275612539 2851698831799090 4793964300029555681 nPrvé verejné vystúpenie, ktoré položilo základ pre vznik DFSK sa uskutočnilo v roku 2019 pri príležitosti osláv 600. výročia 1.písomnej zmienky o obci. Na tejto slávnosti sme uviedli krátku divadelnú scénku sprevádzanú tancom  a spevom.

V 2020 sme odprezentovali   tanečno-divadelné  fašiangové pásmo s pochovávaním basy, nacvičili sme dožinkovú tematiku a obrad odčepčenia nevesty, zúčastnili sme sa  konfesijných procesií v obnovených novanských krojoch.

V roku 2021 sme  vystúpili s tanečno-divadelným predstavením „Tak si tu žijeme,“ v ktorom sme ukázali, že problémy a starosti, ktoré prežívame v súčasnosti nachádzame  v   trošku iných podobách, avšak v rovnakej podstate aj v minulosti.

V našej pôvodnej tvorbe máme na zreteli javy a udalosti minulé. Zveľaďujeme ich, nanovo objavujeme, rozvíjame a tvorivo  ozvláštňujeme  tak, aby sme kultúrne tradície, v ktorých si ctíme a zachovávame odkaz našich predkov mohli odovzdať ďalším generáciám ako kultúru živú.

Facebook DFSK Novani

P o š t o v á   a d r e s a  :

OBECNÝ ÚRAD

Nová Ves nad Váhom 160

916 31 Kočovce

Tel: 032/7798264

Email:

obec@novavesnadvahom.sk

Ú r a d n é   h o d i n y 

Pondelok   7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Utorok       7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Streda       7:00 - 12:00   12:30 - 16:30

Štvrtok      7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Piatok       7:00 – 11:30

 

IČO: 00699080

DIČO: 2021105999

Bankové spojenie : Prima banka

IBAN: SK42 5600 0000 0058 0464 2001

 

 

fbrssgdprnvPrehlásenie o prístupnosti

 

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.